Aangifte van overlijden

Als iemand overleden is, is het verplicht om daarvan aangifte te doen bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Dat doen wij voor je. Hiervoor hebben we de overlijdenspapieren van de dokter nodig, de zogenaamde A en B verklaring. Hiermee gaan we naar de afdeling Burgerzaken en ontvangen dan een Verlof tot Begraven of Cremeren en een Akte van Overlijden.

Door deze aangifte worden deze instanties automatisch geïnformeerd: 

Andere instanties moet je zelf informeren met een kopie van de Akte van Overlijden die je van ons ontvangt. Geef nooit het origineel weg want die kost op dit moment €15,70 (tarief 2023). Geef daarom altijd een scan of kopie.