De begrafenis of crematie

In Nederland zijn er meer dan 4.000 begraafplaatsen en ruim 100 crematoria. Wij kunnen bij al deze locaties de uitvaart voor je verzorgen. Maar waar moet je rekening mee houden?

Crematie

Er zijn in Nederland meer dan 100 crematoria. Als je kiest voor een crematie, is onze uitvaartleider aanwezig om jou, je familie en vrienden en overige belangstellenden te ontvangen en de uitvaart te begeleiden. De plechtigheid in de aula kun je invullen zoals  je zelf wilt met toespraken, (levende) muziek etc. Onze uitvaartleider maakt samen met jou een draaiboek voor de plechtigheid. Na afloop van de dienst kan de kist blijven staan. Bij veel crematoria bestaat de mogelijkheid om de kist aan het zicht te onttrekken, bij voorbeeld door deze met een lift in de grond te laten zakken.

Bij de meeste crematoria is het mogelijk om in heel kleine kring aanwezig te zijn bij de invoer van de uitvaartkist in de crematieoven. Dit moet vooraf worden gereserveerd bij het crematorium die hier soms een extra vergoeding voor rekent. Laat onze uitvaartleider weten als dit wilt.

Na de dienst kunnen de gasten samenkomen in de ontvangstkamer van het crematorium met iets te drinken en te eten. Drankjes worden achteraf berekend op basis van werkelijk gebruik. Bij hapjes wordt berekend wat er (vooraf) is besteld.
Wij zorgen voor een papieren condoleanceregister en, indien gewenst, voor een online condoleanceregister via condoleance.nl voor diegenen die niet in persoon aanwezig kunnen zijn.

Asbestemming

Na de crematie blijft de as altijd 1 maand in de algemene nis van het crematorium. Dat is wettelijk verplicht. Na dietijd kan de as worden opgehaald of worden verstrooid. Je kunt je wensen kenbaar maken aan het crematorium want meestal ontvang je enkele weken na de crematie een informatiepakket van het crematorium. Daar wordt ook gevraagd wat je met de as wilt doen: meenemen naar huis, verstrooien op het crematoriumterrein of op zee of het bijzetten in een urnengraf of urnenmuur. Het ophalen van de as gebeurt altijd na een telefonische afspraak. Je ontvangt de as in een plastic urn of strooikoker en krijgt daarvoor een tasje mee.

Begrafenis

Er zijn verschillende typen graven: algemene graven, particuliere graven en natuurgraven.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden willekeurige overledenen begraven die elkaar nooit hebben gekend maar toevallig in de zelfde periode zijn overleden. Zo’n graf is aan de bovenkant te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De overledenen worden in ‘volgorde van binnenkomst’ begraven. De grafrechten gelden voor tien jaar en kunnen niet worden verlengd. Algemene graven mogen na tien jaar door de houder van de begraafplaats geruimd worden; nabestaanden hoeven daarvan niet in kennis te worden gesteld. Meestal worden algemene graven echter pas geruimd als ruimtegebrek dreigt of wacht een begraafplaats tot alle graven op een veld in een keer geruimd kunnen worden.

Particulier graf

Een particulier graf is een huurgraf waarin meestal plaats is voor drie overledenen. De term particulier graf kan verwarrend zijn, omdat het suggereert dat het graf gekocht is. Degene die het graf huurt, de rechthebbende, bepaalt wie er in begraven mag worden. Dit in tegenstelling tot een algemeen graf. Een particulier graf wordt ook wel familiegraf of eigen graf genoemd. Deze graven worden uitgegeven voor een periode van minimaal twintig jaar (volgens wettelijk voorschrift) en kunnen na die periode meestal verlengd worden met blokken van 5, 10, 15 jaar of langer. Onderhoud van het graf en begraafrecht (de kosten voor het delven en sluiten van het graf) zijn niet in de prijs inbegrepen.

In een particulier graf kunnen familieleden worden ‘bijgezet’. Het kan zijn dat er grafrechten moeten worden bijgekocht om de minimale grafrusttermijn van 10 jaar te kunnen garanderen. Ook kunnen er kosten verbonden zijn aan het verwijderen en terug plaatsen van het bestaande grafmonument.

Natuurgraf

Natuurgraven vind je op een natuurbegraafplaats. Dat is een begraafplaats waar de graven in een natuurgebied zoals een bos of heidevelden liggen. Bij de begrafenis mag er alleen gebruik worden gemaakt van natuurlijke materialen. Zo moet de kist van biologisch afbreekbaar materiaal zijn en niet van bij voorbeeld spaanplaat. Ook kistbeslag zoals kruisjes, metalen of plastic handgrepen moeten van tevoren te worden verwijderd. Graven worden niet gemarkeerd of slechts met een GPS positie of natuurlijke materialen zoals een houten boomschijf of een zwerfkei. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het graf op gaat in de natuur. Door natuurgraven wordt de natuur beschermd omdat een natuurbegraafplaats niet snel een andere bestemming zal krijgen. Wil je weten welke natuurbegraafplaatsen er allemaal zijn? Vraag het onze uitvaartleider of neem contact op met ons via 088-848 8227.

Dragers

De kist kan tijdens de plechtigheid worden voortgeduwd op een rijdende baar (een karretje) of worden getild. Je kunt dit zelf doen, maar je kunt ook kiezen voor professionele dragers.

Een professioneel team van 4 of 6 dragers staat 2,5 uur tot je beschikking op één of meerdere locaties, zoals bijvoorbeeld bij de kerk, begraafplaats of het crematorium.

Wil je de overledene vervoeren op een rijdende baar, dan zijn 4 dragers genoeg.

Wil je de overledene op de schouders naar het graf laten dragen, dan zijn 6 dragers verplicht.

Onze dragers bestaan uit jonge representatieve mensen. Je kunt kiezen voor mannen, vrouwen of een combinatie. De dragers zijn gekleed in een zwart of grijs kostuum met daarover een moderne grijze overjas. Als je dat wilt kunnen zij een hoed dragen.

Aan het graf

Eenmaal aan het graf kan er nog een toespraak worden gehouden. Wil je geluidsversterking aan het graf? Geef dit dan tijdig door aan onze uitvaartleider. Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk om het graf groen te laten maken met beplanting, zodat mensen die om het graf staan niet de donkere diepte in hoeven te kijken. Ook hiervoor geldt, geef dit tijdig door aan onze uitvaartleider als je dat wenst.  Hier zijn uiteraard meerkosten aan verbonden.