Hoe kan ik het betalen?

Hoe voordelig we ook zijn, we zijn ons er van bewust dat een uitvaart uiteindelijk toch een aanzienlijk bedrag kost. Er zijn grofweg drie manieren om in deze kosten te voorzien:

1. Eigen geld

Heb je eigen geld of ben je in staat om voor de uitvaart te sparen? Dan is een uitvaartverzekering niet nodig. Wel moet je dan de discipline hebben om van het geld dat je spaart voor de uitvaart af te blijven. Ook wanneer bij voorbeeld de wasmachine stuk gaat. Het grote voordeel van zelf voor de uitvaart sparen is dat je volledig vrij blijft in de keuze van uitvaartondernemer.

2. Werkgeversuitkering

Nabestaanden van een overleden werknemer hebben op grond van artikel 7:674 van het Burgerlijk Wetboek recht op een overlijdensuitkering, die doorgaans naar de rekening van de overleden medewerker wordt overgemaakt. Deze uitkering komt ten goede aan de echtgenoot / partner waarmee de werknemer samenleefde. Is die partner er niet (meer) dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen en bij gebreke daarvan gaat de uitkering naar degene met wie de medewerker in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de medewerker voorzag. De werkgever hoeft dus geen uitkering te betalen aan bijvoorbeeld familieleden van een alleenstaande overleden medewerker zonder minderjarige kinderen.

3. De uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering kan uitkomst bieden voor mensen die niet in de gelegenheid zijn geld te sparen voor de uitvaart. Maar waar moet je op letten? Er zijn 2 soorten uitvaartverzekeringen: naturaverzekeringen en kapitaalverzekeringen.

Bij naturaverzekeringen keert de verzekeraar geen geld uit maar verzorgt zij zelf de uitvaart. Voorbeelden van bekende natura-uitvaartverzekeraars zijn DELA, Monuta en Yarden.

De natura-uitvaartverzekeraar keert een vast pakket uit: de standaard uitvaartkist, de begraafplaats of het crematorium, 50 koppen koffie, 50 rouwkaarten etc. En daar zit ook het probleem. Je wordt beperkt in je keuze. Zo ben je bij sommige verzekeraars verplicht gebruik te maken van het crematorium dat eigendom is van de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast is het zo dat je exact de goederen en diensten uit het pakket moet afnemen. Neem je bij voorbeeld geen 50 koffie/thee af maar kies je voor wijn of frisdrank, dan vervalt de koffie/thee maar moet je de andere consumpties volledig bij betalen. Ook extra kaarten of een andere kist kan dan onevenredig veel kosten.

Goed om te weten: Ook met een naturapolis ben je altijd vrij in de keuze van de uitvaartonderneming. Wil je met Top Uitvaarten in zee, dan kan dat! In dat geval zal de naturaverzekering in plaats van het dienstenpakket een geldbedrag uitkeren.

Soms dreigen verzekeraars met het vervallen van de ledenkorting maar dat is vaak een sigaar uit eigen doos. Want deze grote bedrijven hanteren veel hogere tarieven voor het verzorgen van de uitvaart. Zelfs na aftrek van de ledenkorting ben je dan bij Top uitvaarten (veel) voordeliger uit. En kies je voor een hele eenvoudige uitvaart die minder kost dan de waarde van de polis, dan krijg je het verschil na afloop van ons terug. Vraag vrijblijvend een offerte aan bij ons, wat de uitvaart bij ons zou kosten via info@top-uitvaarten.nl

Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar een geldbedrag uit. Voorbeelden van kapitaalverzekeraars zijn Nationale Nederlanden, Reaal en Ardanta. Sommige verzekeraars willen graag een uitvaartondernemer uit hun eigen netwerk voor je inschakelen omdat de uitvaartonderneming een vergoeding betaalt aan de verzekeraar om de uitvaart te mogen uitvoeren. Maar die vergoeding wordt natuurlijk weer doorberekend aan de familie.

Als je Top Uitvaarten inschakelt en de meldcentrale van de verzekeraar probeert je te sturen naar een onderneming uit haar eigen netwerk, besef dan dat je altijd vrij bent om te kiezen voor ons. En dat de ‘eigen’ uitvaartonderneming van de verzekeraar vaak veel duurder is omdat de commissie die zij aan haar verzekeraar betaalt, aan jou wordt doorberekend. Legt de medewerker van de verzekeraar uit dat je op de hoogte bent dat je altijd vrij bent om zelf de door jou gewenste uitvaartonderneming te kiezen.

Oude polissen

Heb je verzekeringspolis(sen) van een verzekeringsmaatschappij die nu niet meer lijkt te bestaan? En weet je niet door welke maatschappij deze is overgenomen? Als je de uitvaart van je dierbare laat verzorgen door Top uitvaarten dan zoeken wij dat voor je uit. We regelen ook dat de oude polis (of polissen) wordt uitgekeerd. Bel ons op 088-848 8227.