Melden van het overlijden

Als iemand is overleden moet er altijd een arts langskomen om de overledene te “schouwen”. Dat wil zeggen dat zij of hij de dood officieel vast stelt. Wij mogen niets doen voordat dit gebeurd is.

Nadat de schouwarts is geweest bel je ons op 06-4897 4500. Dat kan dag en nacht. Je hoeft overigens niet direct te bellen. Je kunt ook eerst met familie en vrienden samen zijn en ons pas bellen als jullie daar aan toe zijn.  Misschien wil je alleen of samen met anderen, nog enkele momenten (of enkele uren) bij de overledene doorbrengen, in alle rust, voordat ‘de buitenwereld’ zich aandient. Dit kan een waardevol eerste moment van een goed afscheid zijn.

Na je telefoontje zijn we binnen uiterlijk anderhalf uur bij je (meestal veel sneller). In die tussentijd is het handig als je alvast  even de kleding van de overledene klaar legt.

Bij overlijden in een ziekenhuis

Als iemand in een ziekenhuis overlijdt, is het verblijf in het mortuarium gedurende de eerste 3 uur na overlijden voor rekening van het ziekenhuis. Duurt het langer voordat wij de persoon kunnen ophalen, dan rekent het mortuarium kosten om het lichaam te koelen. Deze kosten zijn te voorkomen door de verpleging tijdig te informeren dat je gebruik wilt maken van de 3-uurs regeling.

Bij overlijden in een verzorgingshuis of hospice

Komt iemand in een verzorgingshuis te overlijden en vraagt het personeel of zij de overledene de laatste zorg mogen verlenen? Vraag dan altijd of daar kosten aan verbonden zijn. Zo ja, dan is ons advies: niet doen. De overledene krijgt van ons sowieso altijd al de laatste zorg.

Nu overlijden melden
Bel 06-4897 4500